Koszyk (0) 0 PLN
Autorzy
Lektorzy

DEFINICJE

 

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://bibliotekaakustyczna.pl/ , za  pośrednictwem którego świadczona jest Usługa i za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.

Towar – produkty zawierające Treść cyfrową prezentowane w Sklepie.

Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczone w postaci cyfrowej na nośniku materialnym (płyta CD/DVD).

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://www.audiobookiba.pl/, polegająca na zapewnieniu możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach Sklepu.

Usługodawca – Virtualo Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, Polska, tel. +48 603 122 041, e-mail: sklep@bibliotekaakustyczna.pl , REGON: 141311050, NIP: 952-20-28-278, Nr rachunku: Bank Pekao S.A. 89 1240 6292 1111 0010 8379 6875, Biuro: info@bibliotekaakustyczna.pl .

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 1. Przepisy ogólne

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem https://bibliotekaakustyczna.pl/  prowadzony jest  przez Usługodawcę.
 2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz z oferowanych za jej pośrednictwem Usług.
 3. Usługodawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

§ 2. Dane osobowe i prywatność

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Virtualo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017) przy ul. Marszałkowskiej 104/122. Virtualo przetwarza dane osobowe Klienta, podane przez niego w procesie rejestracji konta w Serwisie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania z Serwisu, w tym dokonywania zakupów w Serwisie a także w celach marketingowych, w tym wysyłki newslettera (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w Polityce prywatności. 

 

 

§ 3. Warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. Sklep sprzedaje Towary zarejestrowanym Klientom, możliwe jest skorzystanie z opcji jednorazowego zamówienia, która nie wiąże się z rejestracją, ale wymaga podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia.
 2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
  2. inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  3. dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep należy wejść na stronę internetową https://bibliotekaakustyczna.pl/ , a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w Sklepie i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 4. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 8. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Ceny Towarów na stronie Sklepu zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
 11.  Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać w następujący sposób:
  1. Przedpłata na konto. Rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.
  2. Za pośrednictwem serwisu PayU
 12. Informacja o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach Sklepu.
 13. Dostawa towarów przez Sklep jest możliwa na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 4 dni roboczych od dnia potwierdzenia płatności.

 

 

§ 4. Odstąpienie od umowy

 

 1. Klientowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od objęcia rzeczy w posiadanie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów.
 2. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolnej formie w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie www. Sklepu w zakładce kontakt.
 3. Sklep ma obowiązek przesłać niezwłocznie Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego drogą elektroniczną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu towaru nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot następuje na adres Usługodawcy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu poniesionej przez Klienta płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 8. 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposoby zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

 

§ 5. Reklamacje

 

 1. Sklep odpowiedzialny jest względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres Usługodawcy: Virtualo Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bibliotekaakustyczna.pl .
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 5. W przypadku nabycia wadliwego Towaru, Klient ma możliwość:
  1. Zażądać usunięcia wady
  2. Zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  3. Zażądać obniżenia ceny
  4. Odstąpić od umowy, jeżeli wada jest istotna.
 6. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sklep@bibliotekaakustyczna.pl .

 

Załącznik do regulaminu - wzór formularza odstąpienia od umowy

Data aktualizacji: 2019-10-16 08:55:00

© Comarch SA 2020. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®